วิธีชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ สาขาเซ็นทรัลแอร์พอร์ท เชียงใหม่
เลขที่บัญชี : 613-039150-8
ชื่อบัญชี : โรงเรียนนานาชาติ เชียงใหม่ไชนีส